Централизирано управление

Pointer Репликация улеснява следенето и ръководенето на едно или няколко заведения. С помоща на нея имате единнна номенклатура на продукти, рецепти, клиентски карти и контрагенти. Бързо и лесно приемане на обороти от обектите и изпращане на нови артикули и цени. Вижте по долу предимствата:


Основна функционалност

  • Единна база без повтаряемост на рецепти за всяко заведение.
  • Един мощен сървър който управлява всички заведения, избягвате сървър за всеки един обект.
  • Възможност за задаване на различни цени за различните обекти.
  • Автоматизирано или ръчно приемане и изпращане на информацията към обектите.
  • Олекотяване на работните места в обекта като там се съдържа минималната нужна информация за нормалната им работа.
  • Ако се случи повреда на компютъра в обекта, бързо и лесно го подменяте и подготвяте за работа.
  • Не е нужно да има целодневна Internet връзка в обекта, интернет е необходим само при предаване / приемане на информация.