Фирми за касови апарати

Pointer склад има специална доработка която улеснява фирмите продаващи фискални устройства. В този модул се описват производителите на ЕКА, различните видове фискални устройства , след което при продажбата на апатрат към клиент, се попълват автоматизирано необходимите документи за фискализация и регистрация на ФУ.


Основна функционалност

  • Номенклатура производители на фискални устройства.
  • Номенклатура касови апарати с данниза производител и лицензи.
  • Номенклатура типови договори и пълномощни.
  • Създаване на свидетелство към продаден касов апарат.
  • Следене абонаментни договори и преиздаване.
  • Протоколи за ремонт на ФУ.
  • Протокол за демонтаж на фискална памет.
  • Създаване на файл който се подава към НАП за регистрирани устройства.