Pointer Фактури

Фактурирането улеснява персонала при издаването на такъв документ, то е вързано към сметка на клиент или свободен текс.


Основна функционалност

  • Издаване на фактури от сметка на клиент или свободен текс.
  • Списък със издадени фактури за месеца и експорт в Excel или печат.
  • Печат на фактурата през фискалния принтер или на формат A4.
  • Експорт на фактурите към счетоводни системи.
  • Справка фактурирани артикули за период.
  • Дневници по ДДС и запис на файла за подаване в НАП.