Софтуер за склад, магазин и дистрибуция

Pointer Склад предлага богата функционалност за управление и следене на търговски обекти тип склад и магазин, предназначени за продажби на клиенти на дребно и едро.

Стоковият контрол ви дава възможност по всяко едно време да направите пълна или частична ревизия на вашия обект, анализа на продажбите и реализацията ви дават информация за текущите надценки в менюто, както и реализираната надценка спрямо продадените артикули.


Основни данни - стоки, меню, рецепти, потребители и клиентски карти

 • Номенклатура на закупените стоки групирани по склад, раздел, група и стока
 • Потребители в програмата с гъвкаво настройване на правата на достъп
 • Клиентски карти с процент отстъпка за лоялни клиенти
 • Ценообразуване, задаване на % надценка спрямо продажната цена, различни цени в заведенията
 • Клиенстки ценови листи ви дава възможност за всеки клиент да договорите отделни цени
 • Създаване на промоции за раздел, група или определени стоки

Фунционалност и видове документи

 • Доставка на стоки със задаване на данни за входящ контрол на стоките
 • Трансфер на стоки от един обект към друг
 • Стокова разписка за продажба
 • Брак на стоки
 • Пресмятане на заплати и проценти на персонала
 • Пакетиране и разпакетиране на стоки
 • Отложено разплащане с доставчици и клиенти
 • Отчитане на взети и дадени стоки на консигнация
 • Ревизия - бързо създаване на цялостна или частична ревизия за стара или текуща дата
 • Автоматично създаване на проформа фактура и фактура от стокова разписка

Видове справки

Всички справки притежават богат филтър за избор на период, обект, подобект, определна група или подгрупа стоки, засичане от час до час или включително продукт който участва в рецепта...
 • Дневник на доставките - обобщено по стоки или разширен по доставчици
 • Дневник на продажбите - обобщаване по стоки, по групи, детайлно показване на продажбите по сметки
 • Движение на стоки - детайлна информация за период какви количества и суми са реализирани в обекта
 • Наличност - Бърза информация за наличността в обекта
 • Картон на стока - Детайлна информация как една стока е доставена и реализирана
 • Отчет продажби - Информация за продажбите по дни, каси и касиери
 • Дневници входящ контрол-Няма смисъл да описваме за какво са :)
 • Хронология маркиране - Пълна информация кога, кой и какво е маркирал в заведението
 • И много други справки...