Производство и дистрибуция

Pointer Ресторант за производство и дистрибуция е създаден да подпомага процесите при изкупуване на продукция от производители, следени на изкупни партиди, създаване на бланки за производство, произвеждане на готова продукция, следене на реализацията на продукцията, отложени разплащания със доставчици и клиенти каса за разплащанията и много други функции....

Системата ви дава един пълен поглед върху производствената дейност, винаги имате информация за произведената продукция и съпътстващите загуби и реализиция, също така и за финансовата част за разплащания със доставчици и клиенти.


Основни данни - стоки, меню, рецепти, потребители и клиентски карти

 • Номенклатура на закупените стоки групирани по склад, раздел, група и стока
 • Потребители в програмата с гъвкаво настройване на правата на достъп
 • Клиентски листи за изкупуване на продукция и клиентски листи за договорена продажна цена
 • Меню и рецепти, с информация за актуална надценка, вграждане рецепта в рецепта
 • Ценообразуване, задаване на % ндаценка спрямо продажна цена, различни цени в заведенията
 • Създаване на рецепти на изделия за производство за килограм или брой
 • Бланки за разфасоване служат за предварително определяне как едно изделие може да се разпадне на субпродукти

Фунционалност и видове документи

 • Доставка на стоки със задаване на данни за входящ контрол на стоките
 • Трансфер на стоки от един обект към друг
 • Документ за продажба към външен клиент
 • Брак на стока или готово изделие
 • Разфасоване на продукти, получаване на субпродукти след разфасовка и следене на фири и ефективност
 • Пресмятане на производство, създаване на производство и кетеринг
 • Товарителнци на дистрибутор и отчитане на реализирана, върната и бракувана стока
 • Създаване на консигнационни протоколи към клиент
 • Пълен отчет на дистрибутори, дневен, седмичен или месечен
 • Изписване на вътрешна консумация и представителни
 • Автоматична заявка за доставка на стоки спрямо минимални количества
 • Ревизия - бързо създаване на цялостна или частична ревизия за стара или текуща дата

Видове справки

Всички справки предлагат богат филтър за избор на период, обект, подобект, определна група или подгрупа стоки, засичане от час до час или включително продукт който участва в рецепта...
 • Дневник на доставките - обобщено по стоки или разширен по доставчици
 • Дневник на продажбите - обобщаване по стоки, по групи, детайлно показване на продажбите по сметки
 • Движение на стоки - детайлна информация за период какви количества и суми са реализирани в обекта
 • Наличност - Бърза информация за наличността в обекта
 • Картон на стока - Детайлна информация как една стока е доставена и реализирана
 • Оборот - Пакет справки за следене на оборотите в заведението по часове, дни, седмици и месеци
 • Сравнителни справки - Пакет справки за следене на продажби по дни, часове или сервитьори как се реализират продажбите
 • Клиентски карти - Пълна информация за консумация, отстъпки и салда по клиентки карти
 • Дневници входящ контрол-Няма смисъл да описваме за какво са :)
 • Хронология маркиране - Пълна информация кога, кой и какво е маркирал в заведението
 • Работно време- Показва информация за персонала кой кога е записан на смяна и работни часове
 • И много други справки...

Функции за улесняване на работата

С тези функции улесняваме много ръчната работа и загубено време
 • Размяна на артикули в рецепти
 • Автоматично разнасяне на фири в рецепти
 • Автоматизирано попълване на данни в дневници за самоконтрол
 • Годишно приключване
 • Преизчисляване на ревизия след корекция на доставка, рецепта или друг документ
 • Автоматично създаване на рецепти на прости артикули (безалкохолни,алкохолни)
 • Бързо прехвърляне на продажби от ден в ден ако сте забравили да си отворите новата работна дата
 • Връзка със софтуер Pointer Хотел и Pointer Фитнес
 • Cloud базиран достъп, цялата ви информация е в облак и я достъпвате от всякъде и по всяко време!