Модул за телефон и таблет

Pointer POS е предназначен за собствениците или управителите на заведението. Чрез него от всякъде и по всяко едно време можете да проследите заетоста на заведението, резервираните маси, оборотна на сервитьорите и много други справки за да контролирате обекта.