Pointer Резервации

Pointer Резервации е създаден да улесни взимането на резервациите във всяко едно заведение. С помоща на него можете да резервирате места за ден и час, да опишете менюто на клиента и специалните изисквания за събитието.


Основна функционалност

  • Дневен, седмичен и месечен календар ви показва заетоста на заведението и разпределението на резервациите.
  • За всяка една резервация можете да задавате статус, дали е оферта, приета или отхвърлена.
  • Печат на два броя талони за приета резервация, за клиента и за управителя.
  • Дневна справка за резервирани артикули.
  • Автоматично изчисляване на сума куверт и препоръчително капаро.
  • Връзка със сервитьорски модул за взимане и приспадане на капаро