Софтуер за бар, ресторант и стол

Pointer Ресторант е система създадена да подпомага процесите в Вашия ресторант. С богатата си функционалност получавате продукт с който можете да следите и управлявате всички процеси във Вашият ресторант.

Стоковият контрол Ви дава възможност по всяко едно време да направите пълна или частична ревизия на вашия обект, анализа на менюто и реализация Ви дава информация за текущите надценки в менюто, както и реализираната надценка спрямо продадените артикули.


Основни данни - стоки, меню, рецепти, потребители и клиентски карти

 • Номенклатура на закупените стоките групирани по склад, раздел, група и стока
 • Потребители в програмата с гъвкаво настройване на правата на достъп
 • Клиентски карти за консумация с процент отстъпка или лимитирани суми
 • Меню и рецепти, с информация за актуална надценка, вграждане рецепта в рецепта
 • Ценообразуване, задаване на % надценка спрямо доставната цена, различни цени в заведенията
 • Създаване на рецепти на изделия за производство за килограм или брой
 • Възможност за прикачване на снимка на всеки един артикул и описание за начин на приготовление
 • Happy hour - възможност за създаване на комбинирани листи за подобект или отделни продукти, за определени часове и дни.
 • Модул за създаване на работен график на персонала

Фунционалност и видове документи

 • Доставка на стоки със задаване на данни за входящ контрол на стоките
 • Трансфер на стоки от един обект към друг
 • Документ за продажба към външен клиент
 • Брак на стока или готово изделие
 • Пресмятане на заплати и проценти на персонала
 • Пресмятане на производство, създаване на производство и кетеринг
 • Изписване на вътрешна консумация и представителни
 • Изписване на блок маса и пакети храна
 • Автоматична заявка за доставка на стоки спрямо минимални количества
 • Ревизия - бързо съдаване на цялостна или частична ревизия за стара или текуща дата

Видове справки

Всички справки притежават богат филтър за избор на период, обект, подобект, определна група или подгрупа стоки, засичане от час до час или включително продукт който участва в рецепта...
 • Дневник на доставките - обобщено по стоки или разширен по доставчици
 • Дневник на продажбите - обобщаване по стоки, по групи, детайлно показване на продажбите по сметки
 • Движение на стоки - детайлна информация за период какви количества и суми са реализирани в обекта
 • Наличност - Бърза информация за наличността в обекта
 • Картон на стока - Детайлна информация как една стока е доставена и реализирана
 • Оборот - Пакет справки за следене на оборотите в заведението по часове, дни, седмици и месеци
 • Сравнителни справки - Пакет справки за следене на продажби по дни, часове или сервитьори как се реализират продажбите
 • Клиентски карти - Пълна информация за консумация, отстъпки и салда по клиентски карти
 • Дневници входящ контрол-Няма смисъл да описваме за какво са :)
 • Хронология маркиране - Пълна информация кога, кой и какво е маркирал в заведението
 • Работно време- Показва информация за персонала кой кога е записан на смяна и работни часове
 • И много други справки...

Функции за улесняване на работата

С тези функции улесняваме много ръчната работа и загубено време
 • Размяна на артикули в рецепти
 • Автоматично разнасяне на фири в рецепти
 • Автоматизирано попълване на данни в дневници за самоконтрол
 • Годишно приключване
 • Преизчисляване на ревизия след корекция на доставка, рецепта или друг документ
 • Автоматично създаване на рецепти на прости артикули (безалкохолни,алкохолни)
 • Бързо прехвърляне на продажби от ден в ден ако сте забравили да си отворите новата работна дата
 • Връзка със софтуер Pointer Хотел и Pointer Фитнес
 • Cloud базиран достъп, цялата ви информация е в облак и я достъпвате от всякъде и по всяко време!