Софтуер за хотели, хостели, хижи и семейни хотели

Pointer Хотел е лесна и удобна система за създаване и следене на резервации в хотела. С едно щракване резервирате, настанявате и освобождавате стая. Системата има връзка с телефонни централи, касови апарати и консумацията в ресторанта.


Системата може да обслужва както един, така и няколко хотела с разделени и общи справки.


Основни данни

 • Номенклатура от стаи в хотел с подробно описание за тях.
 • Потребители в програмата с гъвкаво настройване на правата на достъп.
 • Нощувки и сезонни листи.
 • Клиенти и фирми със пълните им данни за издаване на фактури и създаване на регистър.
 • Списък с услуги и стоки за продажба към стая или свободна продажба.
 • Видове наеми за стая според категория и легла.

Фунционалност на програмата

 • Резервация на стая, посочване на титуляр, туроператор, източник и много други.
 • Наемане на стая с възможност късно настаняване.
 • Освобождаване на стая с възможност за печат на хотелска сметка и издаване на фактура.
 • Маркиране на стая за почистване или даване на статус почистена.
 • Свободна продажба на стока или услуга.
 • Начисляване на стоки и услуги към заета стая.
 • Отмяна на резервация.
 • Прехвърляне на клиент от стая в стая.
 • Бързо настаняване на клиент, без да се минава през резервация.
 • Възможност за оставяне на бележки към стая, или към персонала.

Видове справки

 • Обобщена справка за оборот.
 • Детайлна справка оборот.
 • Справка регистър на настанените гости.
 • Изготване на файл за миграционна служба
 • Справка заетост на хотел
 • Справки по видове гости в хотела
 • Справка по туроператори
 • Справка по продадени стоки и услуги
 • Справка реализация за ден
 • И много други справки...