Софтуер за Фитнес, СПА, Детски центрове и Увеселителни зали

Pointer Фитнес е създадена за клубове и зали, в които се ползват клубни (членски карти) за достъп до предлаганите услуги или свободен вход за ден или почасов вход. Системата предлага гъвкава настройка на отделните зони за достъп и разнообразни предплатени членства за различните услуги.
Системата има връзка към Pointer Ресторант и Pointer Хотел съответно за прехвърляне на консумациите от една система в друга.
За малки обекти системата работи със карти за вход, а при голям обект се предлага система с часовник, използване на различни услуги и плащане на изхода.


Основни данни

 • Номенклатура стоки за продажба и даване под наем.
 • Номенклатура услуги, възможност да се направи рецепта на вложени стоки.
 • Клиенти - Списък със всички клиенти на обекта.
 • Предплатени карти - Описание на предлаганите предплатени карти.
 • Номенклатура доставчици на стоки.
 • Настройка на отдели и врати.
 • Потребители в програмата с гъвкаво настройване на правата на достъп.
 • Ценови листи за вид карта или клиент.

Функционалност на програмата

 • Резервация на час - изпозва се за рожденни дни или други събития да се направи предварителна резервация.
 • Работа с клиенти - основен екран за обслужване на клиенти в обекта.
 • Доставка на стоки.
 • Свободна продажба на стоки.
 • Ревизия.
 • Списък активни клиенти.
 • Каса - за следене на финансовия поток.
 • Бележки - модул за оставяне на бележка от оператор към оператор или към клиент.
 • Смяна - запис на смяна на персонала.

Видове справки

 • Обобщена справка за оборот.
 • Детайлна справка оборот.
 • Дневник на доставените стоки.
 • Дневник на продадените стоки
 • Справка заетост на зала
 • Справки длъжници
 • Справка по услуги
 • Справка изтичащи карти
 • Справка абонаменти и плащания
 • И много други справки...