Дата 09.10.11
Въпрос: Как да сменим датата на програмата ?

Отговор:
1. От главния екран на касиерския модул влизате в меню управител.
2. След това се влиза в меню отворени дни в системата.
3. От този екран имате възможност да промените ръчно датата в списъка, да изтриете грешна дата или да отворите деня наново ако е приключен по грешка.

Обратно