Дата 13.10.10
Въпрос: Как да намаля достъпа на персонала?

Отговор:
Началното ниво достъп се задава при въвеждане на нов потребител.
Нивата които се задават са от 0 до 5.
Ниво -> Достъп
0 - Няма достъп, води се на смяна само за пресмятане на надници и заплата
1 - Сервитьор/Барман - има достъп само до маркиране на поръчки
2 - Служебен - Може да маркира, да отваря/затваря ден и да отчита сервитьорите
3, 4 - нива на достъп в основни модул на софтуера
5 - Собственик - възможното най високо ниво в системата.

След като създадете потребител от вид 3,4,5, трябва да влезнете в Натройки - Права на достъп.
От там с отметки можете да зададете всеки потребител какво може да вижда, редактира и изтрива.

Обратно