Дата 22.08.10
Въпрос: Как да сменя клишето на кухненския принтер

Отговор:
В сервитьорския модул влизате в F7 - Настройка.
Отивате на страница Com портове/Клише
Най отдолу се описва клишето което да излиза на кухненския принтер, разделителя между начало и край на бележка се указва с тире на в края на началото.

Обратно