Дата 22.08.10
Въпрос: Как да сменя клишето на касовия апарат

Отговор:
Касовия апарат трябва да се занесе във фирмата към която имате договор за сервизна подръжка.

Обратно