Дата 22.08.10
Въпрос: Как да видя продажбите на продукт във всички рецепти в които участва

Отговор:
В модул Ресторант влизате в меню - Справки -> Дневник на продажбите.
От филтъра за справки избирате периода и след това в дясната част натискате бутона Продукт след това избирате необходимия продукт и натискате Избери да се покаже справката.
Ще видите само тези кодове в които очаства този продукт.

Обратно