Дата 22.08.10
Въпрос: Как да видя продажбите за определена група от менюто

Отговор:
Когато изберете "Справки -> Дневник на продажбите" се показва филтър за избор на критериите на справката.
В дясната част имате падащи менюта и бутони.
От първото падащо меню Справка, избирате дали справката е за цяло меню, подобект, раздел, група или избрани стоки.
съответно от следващите менюта трябва да изберете подобекта, раздела или групата.
Ако сте избрали "Справка - Избрани стоки" , тогава можете да ползвате бутончето (...) или (Продукт)
(...) този бутон ви отваря всички партикули и с помоща на Ctrl и Shift можете да изберете няколко артикула за справката.
(Продукт) с този бутон избирате автоматично всички рецепти в които участва някой продукт.

Обратно