Дата 22.08.10
Въпрос: Как да видя реалната надценка на менюто спрямо продажбите

Отговор:
В модул Ресторант влизате в меню - Справки -> Дневник на продажбите.
От филтъра за справки избирате периода и обекта за който ще правите справка. След това натискате бутона избери да се покаже справката.
След това натискате бутона Реализация. Имате опция за 4 вида цени о които да се пресметне реализацията те са:
Фиксирана - това е цената която е вкарана като твърда доставна в номенклатурата на продуктите
Последна покупна - Пресмятат се цените на които последно е доставяна стоката
Средно притеглена - Изчисляват се цените по доставки и партиди и се вади реалната цена.
След като изберете цена, илиза таблица която ви показва всяка една рецепта за колко пари е продадена реално с извадени отстъпки, каква е доставната цена и разликата.
Показв се също и среден % надценка на менюто.

Обратно