Дата 22.08.10
Въпрос: Как да видя вложените продукти спрямо продажбите

Отговор:
Трябва да изберете "Справки - Дневник на продажбите", съответно от филтъра се избира периода и заведението за което правите справката.
След като се покажат всички продажби по артикули, можете да ползвате бутон Рецепти и Реализация.
Бутон "Рецепти" - дава ви количеството на разходваните продукти на база продажбите за периода и рецептите които сте въвели.
Бутон "Реализация" - Показва се справка която ви дава съпоставка на продажбите, доставните цени на артикулити и актуалните продценти надценка и печалба. Дава информация за сума продажби , доставки и разлика и среден процент надценка за избрания период.

Обратно