Дата 22.08.10
Въпрос: Как да видя непродавани артикули за последните 30 дни

Отговор:
В модул Ресторант се избира меню - Данни -> Меню и калкулации
С десен бутон върху някой артикул се избира Справка Артикули
от падащото меню се избира Не продавани артикули за дни
от дясно се въвежда броя дни и се натиска покажи.

Обратно