Дата 22.08.10
Въпрос: Как да разбера кой артикули нямат вкарани рецепти

Отговор:
В модул Ресторант се избира меню - Данни -> Меню и калкулации
С десен бутон върху някой артикул се избира Справка Артикули
от падащото меню се избира Артикули без рецепта
Натиска се покажи.

Обратно