Дата 22.08.10
Въпрос: Как да ми излизат автоматично кодове на рецептите

Отговор:
В екрана Меню и калкулаци на всяка една група трябва да се въведат стартовите кодове на рецептите в поле Индекс.

Обратно