Дата 22.08.10
Въпрос: Как да си прехвърля рецептите в EXCEL

Отговор:
От екрана на Меню и калкулация се натиска десен бутон на мишката върхо някоя група.
Избира се Експорт Ексел група или раздел.
Ако се избере група тогава се прехвърля само избраната група, иначе целия раздел (бар или кухня)

Обратно