Дата 22.08.10
Въпрос: Как да си разпечатам рецептите

Отговор:
От екрана на Меню и калкулация се натиска бутона Печат .
Излиза филтър за печат на рецептите на него възможните опции са:
Групиране - Дали да се групира разпечатката или да излезе всичко като списък.
Подреждане - Дали да е по код или азбучен ред.
Избор - Каква част от менюто да се разпечати
Тип справка - Каква информация от менюто да се разпечати
Печат - Нормален или сбит, нормалния е на А4, а сбития рецептите излизат в две колони на А4

Обратно