Дата 22.08.10
Въпрос: Как да си направя архив на информацията

Отговор:
В модул ресторант избирате меню Програма -> Архив.
След като изтече списъка с информация, можете да запишете архива на Флаш памет или някъде на хард диска.

Обратно