Дата 22.08.10
Въпрос: Как да сменя автоматично всички доставни цени в рецептите

Отговор:
От главното меню с бутоните трябва да изберете "Нанасяне цени на продукти".
От там се прави актуализиране на всички доставни цени в рецептите, видовете доставни цени които можете да ползвате са:
Фиксирана - това е цена която можете да запишете еднократно в продуктите.
Последна покупна - Цената на която последно сте закупили продукта
Средно притеглена - Актуалната цена на складовата наличност по партиди.
Средна за период - Усреднена цена за избрания период.

Ако екрана Меню и калкулации е отворено в момента на нансянето, трябва да го затворите и после да го отворите за да видите промените.

Обратно