Дата 22.08.10
Въпрос: Как да сменя един продукт с друг във всички рецепти

Отговор:
Избира се меню "Системни -> Размяна на артикули"
Натиска се бутон "Избор на продукт", след избора се показва списък с всички рецепти в които участва продукта.
Спомоща на Ctrl + Click или Shift + Click, избирате рецептите в които да се направи промяната.
След това избирате новия продукт с бутона "Замени с продукт"
За да стане размяната натиснете бутон "ЗАМЕНИ". Вече в избраните рецепти ще се ползва новия продукт.

Обратно