Дата 22.08.10
Въпрос: Приключих деня, как да отворя същата дата

Отговор:
Трябва да влезнете в меню Управител в сервитьорския модул.

Отивате на бутон - Отворени дни в системата. след което се натиска бутон Отвори.
След като се появи надписа - Денят е отворен успешно можете да продължите работата си.

Обратно