Дата 22.08.10
Въпрос: Как да изтрия грешно маркирана сметка

Отговор:
Трябва да влезнете в меню Управител в сервитьорския модул.
В лявата част избирате сервитьора който е маркирал сметката. В дясната част се избира масата на която е маркирал.
След като ми се отвори списъка със сметките на тази маса трябва да изберете междинната сметка и да ползвате някоя от функциите:
Изтрии междинка - изтрива всички маркирано в тази междинка
Изтрии артикул - изтрива само избрания артикул
Смяна брой - Коригира бройката на артикула

Обратно