Дата 22.08.10
Въпрос: Как да създам карти или маси с отстъпки

Отговор:
Вариянт 1 - отстъпкова маса.
В сервитьорския модул се влиза в Потребители и карти. В страница Карти/Маси се показват номера от 1 до 200 или колкото са създадени при пускането на обекта.
за всеки един номер на маса можете да задавате процент отстъпка в поле % отстъпка. В поле име можете да давате и име на картата.
Ако процента се изпише -10% тогава масата ще има процент надбавка и ще се увеличава сметката.

Вариянт 2 - остъпкова карта.
Трябва да влезете в Меню - Данни -> Клиентски карти в модул Ресторант.
Натиска се бутон Нов F2 , след което излиза екран за номера на картата. Трябва да прокарате картата през четеца.
Следваща стъпка е да попълните % отстъпка, Име на клиента и да натиснете бутона Запис.

Обратно